سبزترین راه

قدمی در این راه بگذاریم. راهی سبز و خرم ، راهی که در هیچ مکتبی یافت نمی شود .
آرام آرام و قدم به قدم تابلویی میبینیم از جنس مغفرت که بخشش گناهانمان را به ما بشارت می دهد. جلوتر ایستگاهی است که شربت ایمان می فروشند به بهای ورود ما در این راه و پاکتی پر از حکمت برای توشه راه می دهند.
هنوز در راه هستیم که پیکی از جنس نسیم به سویمان می آید، نامه ای به دستمان می دهد، نگاهی به نامه می اندازیم ،
نوشته است: آسوده باش که این راه به خیر و نیکی ختم می شود... پس این بار با شوق بیشتری قدم در قدم  می اندازیم.
کمی جلوتر، آسمان از ابر بهار گریان است ، بارانی از همه خوبیهاست که بر سرمان خواهد بارید، چتر لازم نیست.
آنجا را ببین، پیک دیروز که نامه ی امان از جهنم آورده بود دعوتنامه بهشت را تقدیممان می کند، البته تا زمانی که در این راه هستیم.
کمی دورتر تابلوی راهنمایی با فلش، مکان خاصی را راهنما میشود:
خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله دربهشت.
آری این راه، راه محبت فاطمه و عزیزان اوست .
سلام خدا بر ایشان باد.

/ 1 نظر / 12 بازدید
بانو

به رسم همیشه سلام. در این هوای محزون و غم گرفته دعا کنیم که انسان گاهی نگاهی بر حسین و تمام آسمانیان بیندازد تا از یاد نبرد که او هنوز انسان است. آسمانی باشید.یاعلی.[گل]