از نوجوانی تا کهنسالی

تمامی انسان ها به جزء افراد برجسته ی مذهبی، به دنبال گزینش تفریحات، دلمشغولی ها، ابراز شخصیت و ... هستند و یا برای رها شدن از سختی بحران های زندگی به خوشیهای کاذب رو میآورند. در بزرگسالی زمانی که فرد به نوعی بحران دچار شود اگر برای رفع مشکلات خود توانایی انتخاب راه حل های مناسب و صحیح را داشته باشد مطمئناً، به بی ارزشی مواردی همچون اعتیاد هم آگاهی خواهد داشت و احتمالاً خواهد توانست از رو آوردن به مواد مخدر پرهیز کند. اما یک نوجوان که در بحران هویت(درکوچه پس کوچه های زندگی به دنبال خود گشتن) به سر می برد، نیاز دارد که به جذابیت ها رو آورد و خود را بیازماید. در دوران بحران هویت، هر موضوعی که جذابیت خوب یا بد داشته  باشد، نوجوان به سوی آن کشیده میشود (با توجه به تربیت دریافت کرده از خانواده) و این از ویژگی های انسان است. این بزرگترها هستند که باید به راه حلهای برطرف کردن مشکل و به دوران بحران هویت و به راه و رسم محبت همراه با قاطعیت، به شناخت کاملتری برسند و فرزندان خود را به خوبیها و بدیها آشنا نمایند، منفعت و زیان جذابیتها را به نحوی شایسته و قابل قبول به آنها بقبولانند و درحقیقت اعمال درست را به تدریج در ذهن آنها نهادینه کنند تا از دوران بحران هویت به درستی بگذرند و یاد بگیرند که از چه چیزی باید پرهیز کنند و از چه چیزی استقبال کنند و بپذیرند .
اگر شما هم به بحران هویت اعتقاد و شناخت دارید مطمئناً قبول خواهید داشت که همه ی افراد اعم از جوان، بزرگسال و کهنسال همواره در اندیشه ی نظم، اعتدال و خوشبختی هستند و تلاش میکنند خود را به آرامش برسانند حتی اگر در اثر سهل انگاری خودشان، تربیت ناصحیح و رها شدن در دوران بحران هویت، به عادتهای بد، مصرف دخانیات، مواد مخدر و ... دچار شده باشند.
باید بپذیریم  واقعیتی که " هر جا هستی نقطه ی آغاز است "، یک حقیقت قابل اجراست.

ضمیمه این مطلب : از فرمایشات شاهکار خلقت، حضرت علی (ع) : " ای انسان در تو عالمی نهفته است".

/ 0 نظر / 46 بازدید