دعای مکارم الاخلاق

خدایا !   
چنان کن که در هر ضرورتی فقط به تو رو آورم 
و برای هر نیازی ، فقط از تو تمنا کنم  
و به هنگام درماندگی فقط به آستان تو سر بگذارم   
و به امتحان سخت اضطرار دچارم مکن که از غیر تو یاری بجویم . 
ای خدا! 
آنچه‌ را که شیطان در دلم می‌افکند، مثل آرزوهای دور و دراز و بدگمانی و حسد . 
تبدیل کن به :
یاد عظمت خودت و تفکر در قدرتت و تدبیر بر دشمنانت ،
و آنچه را که شیطان بر زبانم جاری می‌خواهد ،
مثل فحش و هرزگی و بدگویی و شهادت دروغ و غیبت و دشنام به مخاطب و هرچه از این دست ،
تبدیل کن به : 
بیان حمد و ستایش و تمجید خودت و شکرگزاری نعمت‌هایت و اعتراف به‌خوبی‌هایت . 
خداوندا !  
به خودم که می‌نگرم ، جز فضل تو نجات بخشی نمی‌یابم  
پس بر محمد و آل او درود فرست و دستم را بگیر .

/ 1 نظر / 15 بازدید
نسیم

همه مطالب جالب و بسیار مفید بود.