کسی در راه است ...

کوله بار سفرت
رفت و نگاهم را برد
نه تو دیگر هستی
نه نگاهی
که در آن دل خوشی ام سبز شود .
سایه می داند
که به دنبال نگاهت
همچون ابر سر گردانم .
هیچ کس
گم شده ام را نشناخت،
تابش رایحه ای
بی خبر آورد
کسی در راه است
چشمی از درد دلم آگاه است ...

/ 1 نظر / 13 بازدید
مهسا

[دست][دست][دست][دست] سلام لینکت کردم با همون اسم.تو هم با همون تفالی در جوانان 2008 منو لینک کن.[گل][خداحافظ]