بهر پرواز

تا نرفتی به سفر،
همسفری پیدا کن
تا نبستی زجهان، دیده
بری پیدا کن
به مَثَل،
هست بشر
صید و
جهانش چو قفس
بهر پرواز،
بر و بال و پری پیدا کن . . .

/ 1 نظر / 38 بازدید
مینا

زیبا بود و با نظر شما موافقم حالا که صید دنیا شدیم ,بهترین کاری که میشه کرد اینه که بال و پر پیدا کرد.... زیبا بود مرسی