وداع زندگی

زندگی گل زردی است
به نام غم
فریاد سیاهی است
به نام آه
رشته کوهی است
به نام آرزو
و رودخانه ای است
به نام عشق
که به دریای صفا می ریزد
و  در آخر به بیابانی
به نام وداع منتهی می شود !.

/ 0 نظر / 5 بازدید