اسامی اصیل ایرانی + معنا - به ترتیب حرف " ل "

لادن : گلی به رن گهای زرد و نارنجی
لاله : گلی که رن گهای گوناگون دارد و معروفترین آن لاله سرخ و صحرائی است
لاله رخ : کسی که روی همچون لاله دارد
لاله دخت : دختر لاله
لبخند : تبسم
لقاء : چهره ، سیما
لومانا : نام محلی در کردستان ، نامی کردی برای دختران
لهراسب : دارای اسب تندرو ، از پادشاهان کیانی و پدر گشتاسب

/ 0 نظر / 36 بازدید