عادت، از رموزات وجود انسان

یکی از رموزات وجود انسان، عادت کردن و وابسته شدن است که به طور اسرارآمیز سراسر زندگی را تحت شعاع خود قرار میدهد تا رسیدن به نیازها را آسانتر و این رسیدن را مستمر و دارای قدرت نماید، قدرتی که انسان را در راه تلاش برای رسیدن به اهداف نگه میدارد و به پیش میبرد.
این خوی انسانی در حالت منفی خود هم بسیار کاربرد دارد. یکی از حالتهای منفی آن در تمام جوامع، اعتیاد ( وابستگی ) به دخانیات و مواد مخدر است .
در جامعه ی امروزی اعتیاد ابتدا در اثر تمدن و استقلال و سپس دور شدن از مذهب و افراط در کامجویی و رسیدن به آرامش اندک و بی ارزش صورت میگیرد. کسانی که آرامش را هر چه زودتر در درون خود مییابند هرگز به ابزار مادی متوسل نمی شوند. پایه و اساس اعتیاد امروزی، دخانیات، خصوصاً توتون با کاغذ آن (سیگار) است. عده ای از کسانی که سیگار مصرف میکنند در ادامه این راه، به راحتی در اثر رقابت منفی، ابراز شخصیت و به اصطلاح برای رسیدن به آرامش، به اعتیاد پیشرفته دچار میشوند و به سوی مواد مخدر رو میآورند. این افراد به زودی متوجه میشوند که بیخودی در اثر کامجویی افراطی و نابجا در حال نابودی هستند . 
کامجویی افراطی از انواع مواد مخدر را ثروت اندوزان بیرحم مد کردند تا به اهداف خود برسند و بر داشتن خود افتخار کنند و همواره حیله گری خود را به طور پنهانی و مرموزانه در قالب شادی و سرخوشی به ذهن انسانها دیکته میکنند و لذت و کامجویی اندک و مضر را با حیله گری، حقیقت جلوه میدهند. آنان دانایی انسان را در راه رسیدن به کرسی قدرت زندگی و قبل از مؤثر واقع شدن، به حماقت تبدیل میکنند و از این حماقت، همواره و پی در پی سود میبرند.

/ 2 نظر / 39 بازدید
شهريار

سلام دوست من بسيارزيبانوشته اي [گل][گل]

سالار

بسیلر عالی