توانایی ها در انسان

خداوند جزئی از عظمت خود را در وجود آدمی به ودیعه نهاده است. انسان به واسطهی عقل و اندیشه، از سایر جانداران متمایز شده و تفاوت انسان با سایر جانداران به واسطه وجود عقل و اندیشه است. 

از نیازمندیها و خوبیهایی که به انسان عطا شده، توانایی کسب موفقیت است. عوامل بسیار تأثیرگذار در این توانایی، بردباری و دوراندیشی هستند که انسان را به پیروزی میرسانند. به همین خاطر، هر موفقیتی در گرو درنگ و تاْمل و به پایان کار اندیشیدن است.

توانایی کسب موفقیت همواره انسان را به سوی اوج عزت فرامیخواند و نقطهی مقابل این توانایی هم، انسان را به سوی حضیض ذلت میکشاند.

نمونهی دیگری از نیازمندیها وخوبیهایی که به انسان داده شده، توانایی کسب لذت از نعمتهای در دسترس میباشد که هر انسانی موظف است به بهترین وجه از طبیعت (سرچشمه رفع نیازهای مادی و معنوی) بهره ببرد. برای بهرهبرداری درست و کامل از طبیعت، لازم است هر فرد، به لذتها، شادیها و نیاز خود، شناخت و آگاهی بیشتر و بهتر داشته باشد.

یکی دیگر از تواناییهای انسان که به عنوان ابزاری شگفتانگیز برای به خاطر سپردن و به یادآوردن و همچنین برای تحقق آرزوها در سراسر زندگی، در دسترس همیشگی او قرار دارد حافظه است.

در حافظهی ما انسانها برنامه تمامی دانشها و نیازهای درونی و بیرونی گذاشته شده است، فقط کافی است روش اجرای این برنامهها را یاد بگیریم و بخواهیم و تمرین کنیم. کلید اولین تا آخرین دربهای ورودی تکتک این برنامهها در ذهن ما قرار دارد و با تمرکز بیشتر و بهتر، شناسایی کلیدها به آسانی صورت میگیرد.

امیدوارم مطلب " تواناییها در انسان "را، به خوبی و خداپسندانه مطرح کرده باشم و مؤثر واقع شود... !.

/ 2 نظر / 108 بازدید
امیر کمیجانی

سلام مطلبت رو خوندم خیلی جالب بود از وبلاگ زیبای شما هم خوشم آمد دوست داشتی یه سر به وبلاگ من هم بزن سرمایه گذاری زمان با .... abartejarat.persianblog.ir [لبخند]

milad

سلام وقتی دوستای خوبی کنارت هستند و باهاشون حس خوبی داری، بدون خدا خیلی دوست داره ... از آشنایی باهاتون خرسندم ♥ خوشحال میشم وبلاگ منو با عنوان "حسش هست، خوبم هست" لینک کنید و با هم تبادل داشته باشیم ♥ www.hesss.blog.ir شاد باشی دوست خوبم ♥