تا ابد

عشق از ازل است و تا ابد خواهد بود 
جوینده ی عشق بی‌عدد خواهدبود
فردا که قیامت آشکارا گردد 
هرکس که نه عاشق است رد خواهد بود
 
*** 
عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست 
تا کرد مرا تهی و پر کرد ز دوست
اجزای وجود من همه دوست گرفت 
نامیست زمن باقی و دیگر همه اوست !

/ 0 نظر / 9 بازدید