بیا یک سحر عزم صحرا کنیم

بیا یک سحر عزم صحرا کنیم

در آفاق یک جاده مأوا کنیم

بیا مثل یک رود جاری شویم

شتابنده، آهنگ دریا کنیم

خلوص و مناجات پروانه را

از آن سوی گل ها تماشا کنیم .

اگر یادمان بود و باران گرفت

نگاهی به احساس گل ها کنیم

ره عشق در پیش و ما خویش را

برای رسیدن مهیّا کنیم !!.

/ 0 نظر / 19 بازدید