پیغام آرزو ...

نگاهت خیره بر گل سرخی
حقیقت را نهان، طبیعت را بهانه کردی
تا کسی درنیابد غمت
نگریزد به خلوتت
بس است این همه غمگساری
دل خویش آزاری
کفشهایت را پاکن
لذّت دنیا را نگاه کن
از چه مینالی، چرا چنین غمینی
شبی مهتابی، هوائی بارانی
روزی، روزی ...
خورشید آرزویت طلوع خواهد کرد
از شوق نگاهت
عشق پرواز خواهد کرد
آرزوی تو با نوای دلنوازی
پرمیکشد با تو
به جای آبادی ...
 
شاعر : شهریار خانمحمدی

/ 0 نظر / 77 بازدید