رازهـای دسـتـیـابی بـه آرامـش

12 - لبخند بزنیم .
13 - نفس عمیق بکشیم .
14 - هر روز استحمام کنیم .
15 - شیر بخوریم .
16 - ظرفی پر از میوه را تماشا کنیم .
17 - تغذیه ی مناسب داشته باشیم .
18 - به میزان کافی استراحت کنیم .
19 - بازی کنیم .
20 - با دوستی رازدار، درددل کنیم .
21 - اشک بریزیم .
22 - پاکیزه باشیم .
23 - نظم را رعایت کنیم .
24 - صادق و راز نگه دار باشیم .
25 - همه ی کائنات را دوست داشته باشیم .
26 - به خود و دیگران احترام بگذاریم .
27 - به کسانی که دوستشان داریم ابراز علاقه کنیم .
28 - به قول هایمان عمل کنیم .
29 - مشکلات و تشویش خود را بنویسیم .
30 - لیستی از موفقیت هایی که تاکنون کسب کرده ایم تهیه کنیم .
31 - مثبت اندیش باشیم .
32 - خود و دیگران را ببخشیم .
33 - گذشته را رها کنیم و در اکنون، جاودانه زندگی کنیم .
34 - بخشش کنیم .
35 - برای رسیدن به اهداف خود، برنامه ریزی کنیم .
36 - اهداف خود را تعیین کنیم .
37 - به خداوند ایمان داشته باشیم .

آرزوی تندرستی و شادکامی برای همه ی خوبان رند .

/ 0 نظر / 16 بازدید