برنامه ریزی ( بدیل های غیرواضح )

این مطلب رو به خاطر این آوردم که بگم توجه به بدیل‌های غیرواضح در تعیین راه‌حل‌های رسیدن به اهداف و رفع مشکلات و برنامه‌ریزی‌ها بسیار با اهمّیت است .
برنامه ریزی بر دو نوع است :
1- بلند مدت   
2- کوتاه مدت
اهمیت برنامه‌ریزی:
۱- تعیین کننده‌ی هدف
۲ - ایجاد چهارچوبی وحدت‌بخش
۳ - گوشزد فرصت‌ها و خطرات
۴ - عرضه‌ی معیارها برای عملکرد
گام‌های برنامه‌ریزی :
۱- مقصود اصلی
2- تعیین هدف : امکان وصول به هدف بایستی مورد توجه قرار گیرد در غیر این‌صورت هدف به یک‌سری خواسته‌های غیر واقعی مبدل خواهد شد ، در بین تعداد اهداف ، مقایسه‌ی دقیق آن‌ها و سپس تعیین اولویت در هدف‌ها .
۳- پیش‌بینی و کسب اطلاعات درباره‌ی آینده : تخمین مسائل ، سوابق دیگران و تجارب آن‌ها ، بررسی پیشنهادها .
۴- تعیین راه‌حل‌ها یا بدیل‌های مختلف : امکان دارد بدیل غیر واضح بهترین راه‌حل باشد . 
۵ - ارزیابی بدیل‌ها : بررسی قوت و ضعف هر بدیل و سنجش آن‌ها با اهداف و منابع .
۶- انتخاب بدیل مناسب : مرحله‌ی اصلی تصمیم‌گیری انتخاب راه‌حل است .

/ 0 نظر / 45 بازدید