چگونه می توان روش تغذیه کودک را تغییر داد ؟

روش تغذیه کودک
چگونه می توان روش تغذیه کودک را تغییر داد ؟
• برای تمام اعضای خانواده فقط یک نوع غذا تهیه کنید . این کار مانع از بهانه گیری کودک می شود .
• تا آنجا که امکان دارد ، همه با هم غذا بخورید .
• غذایی را که دوست ندارید کودکتان آن را بخورد ، نگهداری نکنید .
• تا آنجا که مقدور است ، خوراکی های متنوع تهیه کنید .
• به کودکتان یاد بدهید که مرتب و به موقع غذا بخورد .
• این نکته را به خاطر بسپارید که کودکان از خوردن برخی مواد غذایی خودداری می کنند چون از مزه ی آنها خوششان نمی آید. بنابراین به زور متوسل نشوید. او کم کم به خوردن این نوع مواد غذایی عادت می کند .
• با ریخت و پاش های کودکتان به هنگام غذا خوردن کنار بیایید و زود عصبانی نشوید .

/ 0 نظر / 44 بازدید