اسامی اصیل ایرانی + معنا - به ترتیب حرف " ژ "

ژاله : شبنم ، قطره
ژالان : گلهای دارای قطره و شبنم - نامی کردی
ژیار : زندگی ، زندگی شهری - نامی کردی
ژینا : زندگی و حیات - نامی کردی
ژیوار : زندگی

/ 0 نظر / 42 بازدید