بوی شب بوها

در سایه سار بادام
باد
لابه لای شکوفه ها
دخترکان گمنام
لیلی وشان مجنون
و عشق
در مکنون
پر می کنند
سینه ها
از بوی شب بوها
تا با هر آه
ستاره ای گل می کند
آه
از کوه تا کوه
برگردان آه
پری
ستارگان را گل می داد
گلواژه های آه
در دل فایز
پژمرده است
پری
آهی کشید
در دلم
گل کرد .

/ 0 نظر / 19 بازدید