کوتاه ترین راه ها در زندگی

کوتاه ترین راه رسیدن به ثروت آن است که قابلیت هایمان را بشناسیم و برآنها تکیه کنیم !.
کوتاه ترین راه برای جلوگیری از شکست احتمالی، مشورت با کسانی است که قبلاً آن راه را رفته اند! .
کوتاه ترین راه برای داشتن روانی سالم، در نظر گرفتن زمانی برای خنده و شادی در هر روز است! .
کوتاه ترین راه بری اینکه نخواهی چیزی را به خاطر بسپاری، نگفتن دروغ است! .
کوتاه ترین راه برای رسیدن به آرزوها، واقع بین بودن است! .
کوتاه ترین راه برای غیبت نکردن آن است که عیوب خود را مثل عیب دیگران، ببینی! .
کوتاه ترین راه برای داشتن جسمی سالم، اعتدال در خوردن است، نه زیاد و نه کم! .
کوتاه ترین راه برای یافتن یک دوست، توجه به علایق طرف مقابل است! .
کوتاه ترین راه مبارزه با ترس، روبه رو شدن با آن ترس است! .
کوتاه ترین راه عشق ورزیدن، نگاهی است خالص و بی ریا توام با عشق! .
کوتاه ترین راه برای رهایی از افسردگی، فکر کردن به چیزهای خوب است! .
کوتاه ترین راه برای رسیدن به ثبات، آن است که بر آن چه ایمان داری پافشاری کنی، حتی اگر یک لشکر مخالف داشته باشی! .
کوتاه ترین راه برای رسیدن به تکامل، انتقاد پذیری است! .
کوتاه ترین راه برای دروغ نگفتن، شجاع بودن است! .
کوتاه ترین راه برای آینده نگری، قناعت است! .
کوتاه ترین راه برای حسرت نخوردن، آن است که همیشه در حال زندگی کنی! .
کوتاه ترین راه برای حل یک مساله، فهمیدن درست صورت مساله است! .
کوتاه ترین راه برای رسیدن به آرامش، آن است که کمتر به چیزهایی که نداری فکر کنی! .
کوتاه ترین راه برای اثبات دوستی ات به یک دوست، آن است که شنوده خوبی باشی! .
کوتاه ترین راه برای فاش نساختن راز دیگران آن است که هرگز به رازشان گوش ندهی! .
کوتاه ترین راه برای تحقیر نکردن دیگران این است که فقط چند لحظه خودت را جای آنها قرار دهی! .
کوتاه ترین راه برای رسیدن به قدرت واقعی، تقویت هر چه بیشتر منطق است! .
کوتاه ترین راه مقابله با دشمنان آن است که هرگز خونسردی ات را از دست ندهی! .
کوتاه ترین راه غلبه بر مشکلات، کوچک و ناچیز شمردن آنها است! .
کوتاه ترین راه برای دانستن یک ارتباط سالم، داشتن فکر و اندیشه سالم و قلب پاک است!.

موفق باشید.

/ 0 نظر / 7 بازدید