کوچکترین و مشکل ترین جدول

 افقی:
1 - دام شکاری
2 - پوست شکوفه های خرما
عمودی:
1 - آن که لب زیرینش فروافتاده باشد .
2 - سم شترمرغ

یه جدول دو در دو بکشید و با عمودی و افقی بالایی حل کنید .

شاید شما بتونید حلّش کنید! .

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید