پیشروان

، The people who geton in this world
، are the people who get up
، and look for the circumstances they want
، and if they cant find them
. make them

پیشروان،
انسان هایی هستند که به پا می خیزند
و شرائط مطلوب خود را می جویند
و اگر نتوانند به آن دست یابند،
به ساختن آن همت می گمارند !.
                                               جرج برناردشاو

/ 0 نظر / 15 بازدید