از کجا آغاز کنم ؟

؟ Where do I begin

To tell the story of how great a love can be
The sweet love story that is older than the sea
The simple truth about the love she brings to me
Where do I start

With her first hello
She gave new meaning to this empty world of mine
There'd never be another love, another time
She came into my life and made the living fine
She fills my heart

She fills my heart with very special things
With angels' songs , with wild imaginings
She fills my soul with so much love
That anywhere I go I'm never lonely
With her around, who could be lonely
I reach for her hand-it's always there

How long does it last
Can love be measured by the hours in a day
I have no answers now but this much I can say
I know I'll need her till the stars all burn away
! And she'll be there

از کجا آغاز کنم  ؟
داستان عظمت عشق را
داستان لطیف عشق، حکایتی که به وسعت همه ی بودن است
داستانی که حقیقتی ساده است از عشقی که او به من ارزانی می کند
از کجا شروع کنم...

با اولین سلامش
چنان معنایی به زندگی پوچ من بخشید
که پس از او، دیگر هرگز عشقی برایم معنا ندارد
او به زندگیم پای گذاشت و زیستنم را سامان بخشید

او قلبم را سرشار می کند
او قلبم را از همهء یکی ها و یگانگی ها
از آواز فرشتگان و تصاویری بکر سرشار می کند
او روحم را آنقدر از عشق لبریز می کند
که هر جا بروم هرگز تنها نیستم
با بودن او تنهایی معنایی ندارد
و سر انجام روزی به دستهای او خواهم رسید
دستهایی که همیشه در کنارم هستند

عمر این عشق تا به کی خواهد بود؟
آیا به راستی می توان امتداد عاشقی را اندازه گرفت؟
گرچه اکنون نمی توانم پاسخی برای این سوال بیابم
همینقدر می توانم بگویم که
می دانم احتیاجم به بودنش،تا سقوط همهء ستارگان،پا برجا خواهد بود
و می دانم که او همیشه در کنارم می ماند !.

/ 0 نظر / 6 بازدید