هنر و موسیقی

هنر راهی است برای بیان درد و عشق، دردهایی چنان سخت و جانفرسا و عشق‌هایی چنان بزرگ و باشکوه که بیانشان از راه‌های عادی و معمول امکان پذیر نیست!
و موسیقی، هنری‌ست که به نحوی شگرف و مؤثر قادر است پیچیده ترین و باشکوه‌ترین احساسات و افکار را بازگو کند.
موسیقی، موهبتی الهی است که در اختیار انسان نهاده شده  تا انسان بتواند، آنچه را که از هیچ راه دیگری نمی‌تواند بگوید، از این طریق بیان کند. با این وصف، مسئولیت سنگینی بر عهده ی موسیقی نهاده شده است. در این میان، موسیقی سنّتی ایران در بسیاری از موارد، چه خوب! از عهده ی این مسئولیت سنگین برآمده است، چرا که موسیقی سنّتی ایران، با وجود برخی کاستی ها، به سبب گستردگی، عظمت و بداعت بسیاری از مضامین و نغمه هایش و به ویژه به دلیل ریشه‌ی عمیقی که در روح و جان مردم ایران دارد، بهترین ترجمان احساسات، افکار و عواطف این مردم است، مردمی عاشق و امیدوار .

/ 0 نظر / 12 بازدید