خلاصه ای از آنچه درباره توسل لازم است بدانیم.

 حقیقت توسل
در فرهنگ اسلام "توسّل" از جایگاهی والا برخوردار است و ریشه در اصل اعتقادی " امامت" دارد. در دیدگاه شیعه، مسلمان در همه برنامه های فردی و اجتماعی باید از ائمه معصوم (ع) رهنمود بگیرد و از این راه با خدا و مردم رابطه برقرار سازد و گرنه گمراهی او قطعی است .
ریشه توسل "وسیله" است. یعنی "واسطه قرار دادن چیزی از روی میل و رغبت".
توسل به معنای اخص این است که انسان برای در خواست حاجت و تقرب به درگاه الهی، یکی از اولیا را واسطه قرار دهد و به کمک او به خداوند عرض نیاز کند. در قرآن مجید می خوانیم "ای مؤمنان ! تقوای الهی پیشه کنید و برای رهیابی به سوی او، وسیله بیابید". در حدیثی قدسی "وسیله" به پیامبر و اهل بیت(ع) تفسیر شده است و حضرت زهرا(س) نیز در خطبه معروفش  می فرماید: ما وسیله خدا در میان آفریدگانش هستیم .
فلسفه توسل
توسل یکی از راه های نزدیکی به بارگاه قدس الهی به شمار می آید و باید گفت تحفه ای نفیس است که از جانب خدا به بندگانش اعطا شده است و راز توسل را در دو محور زیر می توان بررسی کرد :
1- بندگان معمولی از یافتن راه های صحیح ارتباط با خدا ناتوانند و انسان اگر از سوی اولیاء که راز و رمز بندگی را  می دانند، هدایت نشود، احتمال هدایت و راهیابی او بسیار ضعیف است اگر چه خود تمایل قطعی داشته باشد و همه ی کوشش خود را نیز به کار گیرد. از این رو باید به دامن معصوم (ع) توسل جست و با گرفتن دستورالعمل صحیح، به ادامه ی راه همت گماشت و مرحله به مرحله از او مدد جست تا به سر منزل مقصود نایل گشت .
 2- مقربان درگاه الهی از نفسی قدسی و دمی کبریایی برخوردارند و به حدی نزد پروردگار عالم، عزیز و قدوسی شده اند که همه ی خواسته هایشان نزد خداوند، مستجاب می شود و با توجه به جنبه ی انسانی و عاطفی آنها که نسبت به همنوع به ویژه پیروان خود، دلسوزی و ترحم می کنند، واسطه قرار دادن آنها سبب می شود که میان خدا و بندگان، رابطه برقرار شود و انسان به طفیلی وجود مقربان، از رحمت و مغفرت الهی بهره مند گردد. چنین روشی حتی در میان اولیای الهی نیز رایج است و آنان که به درگاه خدا مقرب ترند، شفیع رتبه های پایین تر قرار می گیرند. به روایتی از امام رضا (ع)، حضرت نوح(ع) در کشتی خویش در شرف غرق شدن بود، خدا را به حق ما خواند و نجات یافت. هر چه ولی خدا از مقام بالاتری برخوردار باشد، شفاعتش مؤثرتر است و بندگان بیشتری به او توسل می جویند .

/ 1 نظر / 48 بازدید