برداشت از کتاب ثروتمندترین مرد بابل

تفاوت افرادی که از نظر مالی تأمین هستند با آنها که نیستند این است که کمتر دلسرد می شوند .

برای رفع فشارهای عصبی دو قدم باید برداریم :
قدم اول : برای مسائل جزئی خود را ناراحت نکنیم .
قدم دوم : بدانیم که بسیاری از مسائل جزئی هستند .

افراد موفق می دانند که موفّقیّت سکّه ای است که روی دیگر آن ناکامی است .

/ 0 نظر / 14 بازدید