در امتداد وقت

باید کتاب را بست.
باید بلند شد
در امتداد وقت قدم زد،
گل را نگاه کرد،
ابهام را شنید .
باید دوید تا ته بودن.
باید به بوی خاک فنا رفت.
باید به ملتقای درخت و خدا رسید.
باید نشست
نزدیک انبساط
جایی میان بیخودی و کشف!!!

/ 1 نظر / 11 بازدید
bachekharkhon

دانلود بیش از 1400 جزوه ترجمه شده توسط اساتید دانشگاه شهید بهشتی در تمامی رشته ها