‏تلاش در راه حفظ سلامتی

سلامتی، عبارت است از حالت رفاه جسمی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و معنوی، نه تنها فقدان بیماری و معلولیت. 
کسی سالم است که همه ی ابعاد وجودی او در یک سطح، با هم رشد کنند و به اصول و مقررات مادی و  معنوی، پایبند باشد.
یکی از عوامل تأثیرگذار بر سلامتی و مؤثر در رفاه جسمی و روانی، شیوه ی زندگی روزمره است .
شیوه ی زندگی روزمره شامل :
1- باورها ، اعتقادات ، رسوم و ارزش ها
2 - تغذیه ی مناسب و متعادل
3 - ورزش و تحرک مستمر 
4 - خواب و استراحت کافی
5 - تفریح : انجام کارهایی که باعث شادی می شوند .
6 - دوری از عادت ها و رفتارهای مزاحم
7 - دوری از فشارهای روانی(نهراسیدن از مشکلات و با سربلندی با آنها روبرو شدن و آرام و با دقت به حل مشکلات پرداختن).
8 - پایبندی به اعتقادات مذهبی 
9 - رعایت قوانین و مقررات اجتماعی
10- رعایت مقررات بهداشتی 
11 - رعایت مقررات حفاظتی و ایمنی 
12 - دکوراسیون منزل و محل کار
13 - طرز نشستن، ایستادن، راه رفتن و خوابیدن است .
به طور کلی باید گفت که سهل انگاری و غفلت از سلامتی، موجب بیماری جسمی و روانی میشود. همچنین سلامتی انسان بستگی به مقاومت جسم و روان او دارد .
این یک واقعیت است که با افزایش توان مقاومت جسم از طریق رژیم غذایی مناسب، تمرین جسمانی، کنترل ذهن و پرهیز از افکار منفی میتوان مانع از بروز بیماری شده و در صورت ابتلا، بیماری به سرعت از بین میرود .
در زندگی، اولین وظیفه ی ما افراد بشر، حفظ سلامتی ست و در واقع سلامتی از سرمایه های اصلی هر انسان است.

/ 0 نظر / 54 بازدید