زندگی زیباست !

زندگی زیباست
زیرا پروردگاری دارد بینهایت مقتدر و دانا که همه چیز برای انسان به وجود آورده،
طبیعتی دارد بسیار متنوع، با آن همه رنگ و نگار و زیبایی ها و طراوت و عشق،
موجوداتی دارد هر کدام با عالمی مخصوص به خود و موظف به انجام وظیفه خود،
انسان ها را دارد که عاقلند و سخت کوش که با اراده خود به هر کاری قادرند،
مردان را دارد که همواره شکوه و تسلط را در ذهن می پرورانند،
زنان را دارد که ذره‌ای از لطافت و زیبایی خداوند هستند،
گل ها را دارد که ...
...

/ 0 نظر / 16 بازدید