عقاید، احکام و . . .

1 - سوره حمد دارای چند نام است ؟
ده نام : المثانی - فاتحة الکتاب - البیع - ام الکتاب - الحمد - الصلاة - الوافیه - الاساس - الکافیه - الشفاء .
2 - ملائک مقرب خداوند را نام ببرید . جبرائیل - اسرافیل - عزرائیل - میکائیل .
3 - ماه های حرام را نام ببرید . محرم - رجب - ذیقعده - ذیحجه .
4 - مذاهب چهارگانه اهل سنت کدامند ؟ حنبلی - حنفی - شافعی - مالکی .
5 - نام کلیددار بهشت چیست ؟ رضوان .
6 - حضرت آدم و هوا چند ساعت در بهشت بودند ؟ هفت ساعت .
7 - آفرینش زمین و آسمان چند روز طول کشید ؟
مدت شش روز که هر روز آن برابر با پنجاه هزار سال است .
8 - دو ملک مأمور ثبت اعمال چه نام دارند ؟ عتید و رقیب .
9 - روز قیامت برابر با چند سال است ؟ پنجاه هزار سال .
10 - کدام کتاب به اخ القرآن (برادر قرآن) معروف است ؟ نهج البلاغه .
11 - کدام کتاب به اخت القرآن (خواهر قرآن) معروف است ؟ صحیفه سجادیه .
12 - خداوند متعال، دنیا را در چه روزی آفریده است ؟ روز یکشنبه .
13 - اصول دین چندتاست ؟ پنج تا ، توحید - عدل - نبوّت - امامت - معاد .
14 - فروع دین چندتاست ؟
ده تا ، نماز - روزه - خمس - زکات - حج - جهاد - امر به معروف - نهی از منکر - توّلی - تبرّی .
15 - به چه کسانی پنج تن آل عبا می گویند ؟
حضرت محمد (ص) - حضرت علی (ع) - حضرت فاطمه (ع) - حضرت امام حسن مجتبی (ع) - حضرت امام حسین (ع) .
16 - به چه کسانی چهارده معصوم می گویند ؟
حضرت محمد (ص) - حضرت فاطمه (ع) - و دوازده امام علیه السلام .
17 - اصول دین کدامند ؟ توحید - نبوّت - معاد .
18 - اصول مذهب کدامند ؟ عدل - امامت .
19 - معاد بر چند نوع است ؟ دو نوع : جسمانی - روحانی .
20 - از مجموع پیامبران الهی چه تعداد از آنها اولوالعزم هستند ؟
پنج نفر : حضرت محمد (ص) - حضرت عیسی (ع) - حضرت موسی (ع) - حضرت نوح  (ع) - حضرت ابراهیم (ع) .
21 - نام چند نفر از پیامبران الهی در قرآن کریم آمده است ؟ 25 نفر
22 - اجرا کردن دستورات مجتهد را چه می گویند ؟ تقلید
23 - احکام بر چند قسم است ؟ پنج قسم : واجب - مستحب - حرام - مکروه - مباح .
24 - آب ها بر چند قسم هستند ؟ دو قسم : آب مضاف - آب مطلق .
25 - مطهرات چندتاست ؟
10 تا : آب - زمین - آفتاب - استحاله - انتقال - اسلام - تبعیت - برطرف شدن عین نجاست - استبراء حیوان نجاستخوار - غائب شدن مسلمان .
26 - نجاسات چندتاست ؟
11 تا : بول - غائط - منی - مردار - خون - سگ - خوک - کافر - شراب - فقاع (آبجو) - عرق شتر نجاستخوار .
27 - غسل بر چند نوع است ؟ دو نوع : ترتیبی - ارتماسی .
28 - غسل های واجب چندتاست ؟
 7 تا : غسل جنابت - غسل حیض - غسل نفاس - غسل استحاضه - غسل مس میت - غسلی که به واسطه نذر و قسم واجب می شود .
29 - تیمم بر چند قسم است ؟ دو قسم : بدل از وضو - بدل از غسل .
30 - نمازهای واجب چندتاست ؟
 6 تا : نمازهای یومیه - نماز آیات - نماز میت - نماز طواف واجب خانه خدا - نماز قضای پدر که بر پسر بزرگ واجب است - نمازیکه به واسطه اجیر شدن، نذر، قسم و عهد واجب می شود . 
31 - واجبات نماز چند قسم است ؟ دو قسم : رکن - غیر رکن .
32 - رکن نماز چند چیز است ؟
پنج چیز : نیت - تکبیرة الاحرام - قیام - رکوع - دو سجده .
33 - واجبات نماز چند چیز است ؟
یازده چیز : نیت - قیام - تکبیرة الاحرام - رکوع - سجود - قرائت  - ذکر - تشهد - سلام - ترتیب - موالات .
34 - مکانی که انسان در آن نماز می خواند باید دارای چه شرائطی باشد ؟
مباح باشد(غصبی نباشد) - بی حرکت باشد - تنگ و سقف آن کوتاه نباشد - جایی که پیشانی را می گذارد پاک باشد - مکان اگر نجس است طوری تر نباشد که به بدن یا لباس نمازگزار سرایت کند - جایی که پیشانی را می گذارد از جای زانوها و بنابر احتیاط واجب از جای انگشتان پایش از چهار انگشت بسته پایین تر یا بلندتر نباشد .
35 - لباس نمازگزار دارای چه شرائطی می باشد ؟
پاک باشد - غصبی نباشد(مباح باشد) - از اجزاء مردار نباشد، مثلاً : از پوست حیوانی که مطابق دستور اسلام ذبح نشده، تهیه نگردیده باشد حتی کمربند و کلاه - از حیوان حرام گوشت نباشد مثلاً از پوست پلنگ یا خوک تهیه نشده باشد - اگر نمازگزار مرد است لباس او طلاباف یا ابریشم خالص نباشد .
36 - آیا شکستن نماز واجب از روی اختیار حلال است ؟ خیر، حرام است .
37 - شکیات چند نوع است و مجموعاً چند قسم می شود ؟
شکیات سه نوع است : شکهایی که نماز را باطل می کند (8 قسم) - شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد (6 قسم) - شکهایی که صحیح است(9 قسم)، که مجموعاً 23 قسم می شود .

/ 3 نظر / 203 بازدید
pichoo

سلاااااااااااااااام ممنون برای یک مصاحبه استخدامی به این سوالات نیاز داشتیم اجرتون با امام زمان

0111

خیلی عالی بود ممنون