شهاب عشق

ای دل بیا به عالم معنا سفر کنیم
زین خاکدان پست به بالا سفر کنیم
از کوچه های پرخم و تاریک آرزو
کز هرچه هست و نیست به یکجا سفر کنیم
از کوچه های پرخم و تاریک آرزو
تا دشت بی کرانه ی رؤیا سفر کنیم
با بال ذوق و توسن عشق و شهاب شوق
زین خاکدان تیره تا به ثریّا سفر کنیم
از ظلمت شبانه غمگین و دردناک
بر صبح تابناک و طرب زا سفر کنیم .

شعر از : ؟

/ 0 نظر / 13 بازدید