خسته نباشی

ای غصّه
مرا دار زدی
خسته نباشی
آتش
به شب تار زدی
خسته نباشی
ای غصّه
دمت گرم
که در لحظه ی شادی
با رگ های من
تار زدی
خسته نباشی !.

/ 1 نظر / 54 بازدید