. : : انسـانی در من : : .
که از دوردستها آمدهام میمیرد و من که از رفتن خسته شدهام، میایستم تا هم نفس تازه کنم و هم انسان را!.
. : : : سایت شارژ همراه اعتباری | بازاریابی در فروتل | اعتبارسنج قالب سایت یا وبلاگ : : : .
عقاید، احکام و . . .

1 _ سوره ی حمد دارای چند نام است؟ 
      10 نام :
      المثانی
      فاتحة الکتاب
      البیع
      ام الکتاب
      الحمد
      الصلاة
      الوافیه
      الاساس
      الکافیه
      الشفاء

2 _ ملائک مقرب خداوند را نام ببرید.
     جبرائیل
     اسرافیل
     عزرائیل
     میکائیل

3 _ ماه های حرام را نام ببرید.
      محرم
      رجب
      ذیقعده
      ذیحجه

4 _ مذاهب چهارگانه اهل سنت کدامند؟
     حنبلی
     حنفی
     شافعی
     مالکی

5 _ نام کلیددار بهشت چیست؟
      رضوان

6 _ حضرت آدم و هوا چند ساعت در بهشت بودند؟
      هفت ساعت

7 _ آفرینش زمین و آسمان چند روز طول کشید؟
     مدت شش روز که هر روز آن برابر با پنجاه هزار سال است.

8 _ دو ملک مأمور ثبت اعمال چه نام دارند؟
     عتید و رقیب

9 _ روز قیامت برابر با چند سال است؟
     پنجاه هزار سال

10 _ کدام کتاب به اخ القرآن (برادر قرآن) معروف است؟
        نهج البلاغه

11 _ کدام کتاب به اخت القرآن (خواهر قرآن) معروف است؟
        صحیفه سجادیه

12 _ خداوند متعال، دنیا را در چه روزی آفریده است؟
        روز یکشنبه

13 _ اصول دین چندتاست؟ 
       5 تا:
       توحید
       عدل
       نبوّت
       امامت
       معاد

14 _ فروع دین چندتاست؟ 
       10 تا:
       نماز
       روزه
       خمس
       زکات
       حج
       جهاد
       امر به معروف
       نهی از منکر
       توّلی
       تبرّی

15 _ به چه کسانی پنج تن آل عبا میگویند؟
       حضرت محمد (ص)
       حضرت علی (ع)
       حضرت فاطمه (ع)
       حضرت امام حسن مجتبی (ع)
       حضرت امام حسین (ع)

16 _ به چه کسانی چهارده معصوم میگویند؟
       حضرت محمد (ص)
       حضرت فاطمه (ع)
       و دوازده امام علیه السلام

17 _ اصول دین کدامند؟
       توحید
       نبوّت
       معاد

18 _ اصول مذهب کدامند؟
       عدل
       امامت

19 _ معاد بر چند نوع است؟ 
       2 نوع:
       جسمانی
       روحانی

20 _ از مجموع پیامبران الهی چه تعداد از آنها اولوالعزم هستند؟ 
       5 نفر :
       حضرت محمد (ص)
       حضرت عیسی (ع)
       حضرت موسی (ع)
       حضرت نوح  (ع)
       حضرت ابراهیم (ع)

21 _ نام چند نفر از پیامبران الهی در قرآن کریم آمده است؟
       25 نفر

22 _ اجرا کردن دستورات مجتهد را چه میگویند؟
       تقلید

23 _ احکام بر چند قسم است؟
       5 قسم :
        واجب
        مستحب
        حرام
        مکروه
        مباح

24 _ آبها بر چند قسم هستند؟ 
       2 قسم :
       آب مضاف
       آب مطلق

25 _ مطهرات چندتاست؟ 
      10 تا :
       آب
       زمین
       آفتاب
       استحاله
       انتقال
       اسلام
       تبعیت
       برطرف شدن عین نجاست
       استبراء حیوان نجاستخوار
       غائب شدن مسلمان

26 _ نجاسات چندتاست؟
       11 تا :
       بول
       غائط
       منی
       مردار
       خون
       سگ
       خوک
       کافر
       شراب
       فقاع (آبجو)
       عرق شتر نجاستخوار

27 _ غسل بر چند نوع است؟ 
       2 نوع :
        ترتیبی
        ارتماسی

28 _ غسلهای واجب چندتاست؟
        7 تا :
        غسل جنابت
        غسل حیض
        غسل نفاس
        غسل استحاضه
        غسل مس میت
        غسلی که به واسطهی نذر و قسم واجب میشود. 

29 _ تیمم بر چند قسم است؟ 
       2 قسم :
       بدل از وضو
       بدل از غسل

30 _ نمازهای واجب چندتاست؟
        6 تا :
        نمازهای یومیه
        نماز آیات
        نماز میت
        نماز طواف واجب خانه خدا
        نماز قضای پدر که بر پسر بزرگ واجب است
        نمازیکه به واسطه اجیر شدن، نذر، قسم و عهد واجب میشود.
 
31 _ واجبات نماز چند قسم است؟ 
       2 قسم :
       رکن
       غیر رکن

32 _ رکن نماز چند چیز است؟ 
        5 چیز :
        نیت
        تکبیرة الاحرام
        قیام
        رکوع
        دو سجده

33 _ واجبات نماز چند چیز است؟ 
       11 چیز :
       نیت
       قیام
       تکبیرة الاحرام
       رکوع
       سجود
       قرائت
       ذکر
       تشهد
       سلام
       ترتیب
       موالات

34 _ مکانی که انسان در آن نماز میخواند باید دارای چه شرائطی باشد؟
        مباح باشد(غصبی نباشد)
        بی حرکت باشد
        تنگ و سقف آن کوتاه نباشد
        جایی که پیشانی را می گذارد پاک باشد
        مکان اگر نجس است طوری تر نباشد که به بدن یا لباس نمازگزار سرایت کند
        جایی که پیشانی را میگذارد از جای زانوها
        و بنابر احتیاط واجب، از جای انگشتان پایش از چهار انگشت بسته پایینتر یا بلندتر نباشد.

35 _ لباس نمازگزار دارای چه شرائطی می باشد؟
       پاک باشد.
       غصبی نباشد(مباح باشد).
       از اجزاء مردار نباشد، مثلاً :
       از پوست حیوانی که طبق دستور اسلام ذبح نشده، تهیه نگردیده باشد حتی کمربند و کلاه.
       از حیوان حرام گوشت نباشد مثلاً از پوست پلنگ یا خوک تهیه نشده باشد.
       اگر نمازگزار مرد است لباس او طلاباف یا ابریشم خالص نباشد.

36 _ آیا شکستن نماز واجب از روی اختیار حلال است؟
       خیر، حرام است.

37 _ شکیات چند نوع است و مجموعاً چند قسم میشود؟
       شکیات سه نوع است :
       شکهایی که نماز را باطل میکنند (8 قسم).
       شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد (6 قسم).
       شکهایی که صحیح است(9 قسم)، که مجموعاً 23 قسم میشود.

دوشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٦ منصور    لینک دائم مطلب    دیدگاه شما

هر گونه کپیبرداری از مطالب این وبلاگ، فقط با ذکر منبع بلامانع است.
قوانین را رعایت کنیم تا در آینده دچار حسرت نشویم!.
..::: [ بالاي صفحه ] :::..
خرید شارژ X
.